επιλέξαμε για σας

Read More

στα «περάσματα» της Πίνδου, μπορεί και είκοσι χρόνια πριν…

Δεν ήταν πια χειμώνας, αλλά είχε παγωνιά κι έκανε κρύο κι έβρεχε ασταμάτητα, σιγά, πονετικά.Η συντροφιά των μαθητών, βρεγμένη ως το κόκκαλο, ανηφόριζε με κόπο αλλά και με πείσμα στο μονοπάτι. Δεν τους τρόμαζε η βροχή ούτε η λάσπη, ούτε ο γκρίζος ουρανός, ούτε το στήθωμα της ρεμματιάς, ούτε η κούραση. Επέστρεφαν από έναν θρίαμβο. […]

Ανάγνωση του υπολοίπου

στα «περάσματα» της Πίνδου, μπορεί και είκοσι χρόνια πριν…

Δεν ήταν πια χειμώνας, αλλά είχε παγωνιά κι έκανε κρύο κι έβρεχε ασταμάτητα, σιγά, πονετικά.Η συντροφιά των μαθητών, βρεγμένη ως το κόκκαλο, ανηφόριζε με κόπο αλλά και με πείσμα στο μονοπάτι. Δεν τους τρόμαζε η βροχή ούτε η λάσπη, ούτε ο γκρίζος ουρανός, ούτε το στήθωμα της ρεμματιάς, ούτε η κούραση. Επέστρεφαν από έναν θρίαμβο. […]

Ανάγνωση του υπολοίπου

στα «περάσματα» της Πίνδου, μπορεί και είκοσι χρόνια πριν…

Δεν ήταν πια χειμώνας, αλλά είχε παγωνιά κι έκανε κρύο κι έβρεχε ασταμάτητα, σιγά, πονετικά.Η συντροφιά των μαθητών, βρεγμένη ως το κόκκαλο, ανηφόριζε με κόπο αλλά και με πείσμα στο μονοπάτι. Δεν τους τρόμαζε η βροχή ούτε η λάσπη, ούτε ο γκρίζος ουρανός, ούτε το στήθωμα της ρεμματιάς, ούτε η κούραση. Επέστρεφαν από έναν θρίαμβο. […]

Ανάγνωση του υπολοίπου